Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De kranige springers
Grimm Märchen

De kranige springers - Sprookje van Hans Christian Andersen

Leestijd voor kinderen: 6 min

De vlo, de sprinkhaan en de ganzesprong wilden eens zien wie van hen het hoogst kon springen. En toen inviteerden zij de hele wereld en wie er verder wilde komen om naar dat fraaie schouwspel te kijken; het waren drie keurige sprongenmakers toen zij in de zaal bijeengekomen waren.

„Ja, ik geef mijn dochter aan hem, die „t hoogst springt,“ zei de koning. „Want het staat zo armoedig wanneer de optredenden voor niets moeten springen!“

Het eerst trad de vlo aan. Die had zulke fijne manieren. Hij groette beleefd naar alle kanten, want hij had jonkvrouwebloed in de aderen en was gewend alleen maar met mensen om te gaan, en dat maakt heel wat uit.

Toen kwam de sprinkhaan. Die was zeker wel wat logger maar onberispelijk in zijn optreden, gekleed in groen uniform, dat was aangeboren; bovendien beweerde dit personage dat hij uit een zéér oude familie stamde uit het land van Egypte en dat hij in deze streken in hoog aanzien stond. Hij was zojuist van het veld opgeraapt en in een kaartenhuis met drie verdiepingen gezet, helemaal uit „heren“ opgebouwd, met de gekleurde kanten naar binnen, maar deuren en vensters aan de buitenzijde waren van „vrouwen“ en wel van „hartenvrouwen,“ waarvan men het lijf had uitgesneden. „Ik zing zo prachtig,“ zei dit personage, „dat zestien inheemse krekels, die van jongsaf hebben gepiept en toch geen kaartenhuis gekregen, van ergernis nog magerder geworden zijn dan ze al waren, alleen door mij te horen!“

De vlo en de sprinkhaan hadden nu allebei verkondigd wie ze waren en bevestigden op deze wijze hun aanspraken op een huwelijk met de prinses.

De ganzensprong zei niets, maar men zei van hem dat hij des te meer dacht, en toen de hofhond aan hem snuffelde stond dit dier er beslist voor in dat hij van goede familie was; de oude hofraad, die drie orden had gekregen als beloning voor zijn zwijgzaamheid, verzekerde dat hij wist dat de ganzensprong de kunst van voorspellen verstond; men kon aan zijn rug zien of er een zachte of een strenge winter zou komen, en dat kan men niet eens zien aan de rug van de man, die de almanak schrijft.

„Ja, ik zeg maar niets!“ zei de oude koning, „maar ik denk er „t mijne van!“

Nu kwam het eropaan te springen. De vlo sprong zó hoog dat niemand hem kon zien en toen beweerde ze dat hij helemaal niet gesprongen had, dat was gemeen!

De sprinkhaan sprong slechts half zo hoog, maar hij sprong de koning midden in het gezicht, en toen zei de koning dat het afschuwelijk was.

De ganzensprong stond lang stil en bedacht zich; ten slotte geloofde men dat hij helemaal niet springen kon.

„Als hij maar niet wat gekregen heeft!“ zei de hofhond en snuffelde weer aan hem: rutsch!, daar wipte hij met een schuin sprongetje in de schoot van de prinses, die op een laag, gouden bankje gezeten was.

Toen zei de koning: „De hoogste sprong is tot mijn dochter op te springen, want dat is het fijne van de zaak, maar om op zo iets te komen, daar moet men een goede kop voor hebben! Dat heeft de ganzensprong getoond. Dié heeft hersens!“ En zó kreeg hij de prinses.

„Ik sprong toch „t hoogst!“ zei de vlo. „Maar dat doet er niet toe! Laat haar maar trouwen met dat ganzengeraamte met pin en pek! Ik sprong toch „t hoogst, maar omvang moet je hebben in deze wereld wanneer je gezien wilt worden!“ En toen ging de vlo in vreemde krijgsdienst waar hij, naar men zegt, gesneuveld is.De sprinkhaan ging buiten in de greppel zitten en dacht erover na, hoe het eigenlijk wel toeging in de wereld, en toen zei hij: „Omvang moet je hebben! Omvang moet je hebben!“ en zong zijn eigen, bedroefd wijsje. En daaraan hebben wij deze vertelling ontleend, die best leugen zou kunnen zijn, zelfs wanneer ze gedrukt was.

Informatie voor wetenschappelijke analyse


Kengeta
Waarde
VertalingenDE, DE, EN, DA, ES, FR, IT, NL
Leesbaarheidsindex door Björnsson36.8
Flesch-Reading-Ease Index67.5
Flesch–Kincaid Grade-Level8.3
Gunning Fog Index11.4
Coleman–Liau Index10.3
SMOG Index11.1
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex8.5
Aantal karakters3.700
Aantal letters2.895
Aantal zinnen36
Aantal woorden653
Gemiddeld aantal woorden per zin18,14
Woorden met meer dan 6 letters122
Percentage lange woorden18.7%
Totaal lettergrepen933
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,43
Woorden met drie lettergrepen68
Percentage woorden met drie lettergrepen10.4%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -  Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch