Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De boer en de duivel
Grimm Märchen

De boer en de duivel - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 4 min

Er was eens een verstandig, slim boertje; van zijn streken zou veel te vertellen zijn, maar het mooiste verhaal is toch dit, hoe hij de duivel eens te pakken had en hem voor de gek heeft gehouden.

Eens op een dag was het boertje aan het werk geweest op de akker en hij maakte zich juist klaar om weer naar huis te gaan, toen de schemering al gevallen was. Daar zag hij ineens middenop zijn land een hoop gloeiende kolen, en toen hij er vol verbazing naar ging kijken, toen zat er boven op die gloed een klein zwart duiveltje.

„Zit jij soms op je schat?“ zei het boertje. „Jawel,“ antwoordde het duiveltje, „op een schat waar meer goud en zilver inzit, dan jij van je levensdagen gezien hebt.“ – „Die schat ligt op mijn land en is dus van mij,“ zei het boertje. „Zeker, hij is van jou,“ antwoordde de duivel, „als je me twee jaar lang de helft geeft van de opbrengst van je akker: geld heb ik genoeg, maar mijn verlangen gaat uit naar de vruchten der aarde.“

Het boertje ging er op in. „Maar om te voorkomen, dat er ruzie komt bij het verdelen,“ zei hij, „krijg jij, wat boven de grond is, en ik, wat er onder is.“ Dat vond de duivel best, maar ‚t slimme boertje had rapen gezaaid.

Toen de oogsttijd kwam, verscheen de duivel om zijn aandeel te halen, maar wat z’n deel was, was niets dan gele verwelkte blaren, en het boertje, in z’n schik, groef z’n rapen op. „Nu ben je in ‚t voordeel geweest,“ zei de duivel, „maar dat gebeurt geen tweede keer. Nu is jouw aandeel, wat boven de grond is, en het mijne, wat eronder is.“ – „Ook al goed!“ antwoordde het boertje.

En toen het zaaitijd was, toen zaaide het boertje geen rapen, maar tarwe. Het koren rijpte, het boertje ging naar de akker en sneed de volle halmen tot de grond af. Toen de duivel kwam, vond hij niets dan de stoppels, en hij ging woedend door een rotsspleet omlaag. „Zo moet je vossen beetnemen,“ zei het boertje en hij ging z’n schat halen.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 189
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 1030
VertalingenDE, EN, ES, FR, PT, HU, IT, JA, NL, PL, RO, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson31.6
Flesch-Reading-Ease Index76.9
Flesch–Kincaid Grade-Level7
Gunning Fog Index9.6
Coleman–Liau Index8.2
SMOG Index9.3
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex6.7
Aantal karakters1.914
Aantal letters1.454
Aantal zinnen20
Aantal woorden357
Gemiddeld aantal woorden per zin17,85
Woorden met meer dan 6 letters49
Percentage lange woorden13.7%
Totaal lettergrepen472
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,32
Woorden met drie lettergrepen22
Percentage woorden met drie lettergrepen6.2%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch