Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De goudkinderen
De goudkinderen Märchen

De goudkinderen - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 14 min

Er waren eens een arme man en een arme vrouw die niets anders hadden dan een klein hutje. Ze leefden van de visvangst, en ‚t ging bij hen van de hand in de tand. Maar nu gebeurde het op een dag, dat de man aan het water stond en zijn net uitwierp en dat hij een vis ophaalde en die was helemaal van goud. En terwijl hij de vis vol bewondering bekeek, begon deze te spreken en zei: „Luister visser, als je mij weer in het water gooit, dan maak ik van je kleine hutje een prachtig slot.“ Daarop antwoordde de visser: „Wat heb ik aan een prachtig slot, als ik niets te eten heb?“ Weer zei de goudvis: „Ook daarvoor wordt gezorgd; er zal een kast in het slot zijn, en als je die kast opendoet, staan daar schotels in met het heerlijkste eten, zoveel je maar wilt.“ – „Als dat zo is,“ sprak de man, „dan wil ik je dat genoegen wel doen.“ – „Ja,“ zei de vis, „maar er is echter één voorwaarde. Aan geen mens op de wereld, aan wie dan ook, mag je onthullen waar je geluk vandaan komt. Als je er met één enkel woord over rept, dan is alles voorbij.“

De man wierp de wonderlijke vis het water weer in en ging naar huis. En waar vroeger zijn hutje had gestaan, daar stond nu een groot kasteel. Hij zette grote ogen op, ging naar binnen en zag zijn vrouw in mooie kleren uitgedost in een prachtige kamer zitten. Zij was zeer tevreden en zei: „Man, hoe is dat toch opeens gekomen? Ik vind het heerlijk!“ – „Ja,“ zei de man, „ik ook, maar ik heb ook een geweldige honger, geef me eerst eens wat te eten.“ De vrouw zei: „Ja, ik heb niets en ik weet ook de weg niet in het nieuwe huis.“ – „Geeft niets,“ zei de man, „daar staat een grote kast, doe die eens open.“ Ze deed de kast open en daar lachten een taart, vlees, fruit en wijn hun toe. De vrouw riep vol vreugde uit: „Mijn hartje, wat wil je nog meer?“ en ze gingen samen zitten eten. Toen ze klaar waren, vroeg de vrouw: „Maar man, waar komt al die rijkdom vandaan?“

De goudkinderen Sprookje

„Och,“ zei hij, „dat moet je niet vragen, ik mag het niet vertellen, en als iemand het te weten komt, is alles voorbij.“ – „Goed,“ zei ze, „als ik het niet weten mag, wil ik het niet weten ook.“ Maar dat meende ze niet; het liet haar niet met rust, nacht noch dag, en ze plaagde en treiterde haar man zolang, tot hij er ongeduldig uitflapte dat alles van een wonderlijke goudvis kwam, die hij gevangen had, maar weer vrijgelaten had. En toen hij het gezegd had, verdween onmiddellijk het mooie kasteel en ook de kast, en ze zaten weer in het oude vissershutje.

De man moest weer van voren af aan beginnen, zijn netten in orde maken en gaan vissen. Maar het geluk wilde, dat hij de gouden vis nog eens aan de haak sloeg. „Luister eens,“ zei de vis, „als je mij weer teruggooit, dan zal ik je het slot met de kast met gekookt en gebraden eten teruggeven, maar houd je nu goed en verraad van je leven niet hoe je eraan komt, want dan ben je het weer kwijt.“ – „Ik kijk wel uit,“ antwoordde de visser en gooide de vis weer in het water terug. Thuis was alles weer net zo prettig als tevoren en zijn vrouw was een en al vreugde over hun geluk. Maar toch liet de nieuwsgierigheid haar niet met rust en na een paar dagen begon ze weer te vragen, hoe het gebeurd was en hoe hij het had klaargespeeld. Een tijd lang zweeg de man; maar op een keer maakte ze hem boos, zodat hij de waarheid er uitflapte en zo het geheim verraadde. Op datzelfde ogenblik verdween het kasteel en zaten ze weer in de oude hut. „Daar heb je het nu,“ zei de man, „nu kunnen we weer op onze knokkels kluiven.“ – „Ach,“ zei de vrouw, „ik vind al die rijkdom vervelend; als ik niet weet waar die vandaan komt, heb ik toch geen rust.“

En de man ging weer vissen. En na een poos, het kon zeker niet anders, ving hij de gouden vis voor de derde maal met zijn net. „Luister eens,“ zei de vis, „ik zie wel, dat ik aldoor weer in je handen moet vallen. Neem me nu maar mee naar huis. Dan moet je me in zes stukken snijden, twee stukken geef je aan je vrouw te eten, twee aan je paard, en begraaf er twee in de aarde, het zal je geluk brengen.“ De man nam de vis mee en deed wat hem gezegd was. En nu gebeurde het dat uit de twee stukken die hij begraven had, twee gouden lelies groeiden, en dat het paard twee gouden veulens kreeg, en de vrouw van de visser kreeg twee kinderen die helemaal van goud waren.

De kinderen groeiden op en werden groot en mooi, en de lelies en de paarden groeiden mee.

De goudkinderen Sprookje

Eindelijk zeiden zij: „Vader, we gaan op onze gouden paarden de wijde wereld intrekken.“ Maar hij antwoordde bedroefd: „Hoe moet ik dat uithouden, als jullie weggaan, en ik niet weet hoe het met jullie gaat?“ Toen zeiden ze: „De twee gouden lelies blijven hier, aan hen kunt u zien hoe het met ons gaat: staan ze er fris bij, dan zijn we gezond, verwelken ze, dan zijn we ziek, vallen ze om, dan zijn we dood.“

Ze reden weg en kwamen bij een herberg waar een heleboel mensen waren en toen ze die twee gouden jongens zagen, begonnen ze te lachen en te spotten. Toen de een dat spotten hoorde, schaamde hij zich en wilde de wijde wereld niet meer in. Hij keerde om en kwam weer terug bij zijn vader. Maar de ander reed verder en kwam bij een groot bos. Toen hij echter daarin wilde rijden, zeiden de mensen: „Dat gaat niet, je kunt daar niet doorheen, want dat bos zit vol rovers die je kwaad zullen doen. En vooral als ze zien dat je helemaal van goud bent, en je paard ook, zullen ze je doodslaan!“ Maar hij liet zich niet afschrikken en zei: „Ik moet en ik zal erdoor.“

De goudkinderen Sprookje

Hij nam een paar berenvellen en daar bedekte hij zichzelf en zijn paard mee, zodat er niets meer van het goud te zien was en hij reed rustig het bos in. Toen hij een eindje gereden had, hoorde hij geritsel in het bos en hoorde hij stemmen die met elkaar spraken. Aan de ene kant riepen zij: „Daar komt er één!“ en van de andere kant: „Laat die maar lopen, die heeft een berenvel. Die is zo arm als een kerkrat, wat moeten we daarmee?“ Zo reed het goudkind ongehinderd door het bos en er gebeurde niets met hem.

Op een dag kwam hij in een dorp waar hij een meisje zag dat zó mooi was, dat hij niet geloofde dat er op de wereld een kon zijn die nog mooier was dan zij. En omdat hij een grote liefde voor haar koesterde, ging hij naar haar toe en zei: „Ik hou van je van ganser harte. Wil je mijn vrouw worden?“ En het meisje dacht er net zo over en zei: „Ja, ik wil je vrouw worden en je mijn leven lang trouw blijven.“ En toen vierden ze samen bruiloft en toen het feest op zijn hoogtepunt was, kwam juist de vader van de bruid thuis en toen hij zag dat het zijn dochter was die bruiloft vierde, vroeg hij verwonderd: „Waar is de bruidegom?“ Ze wezen hem het goudkind aan, maar dat had toen nog zijn berenvel om. Toen sprak de vader boos: „Nooit zal een landloper mijn dochter hebben!“ en hij wilde hem vermoorden. De bruid smeekte wat ze kon, en zei: „Hij is nu eenmaal mijn man en ik houd van hem,“ tot hij zich eindelijk liet vermurwen. Maar toch liet de gedachte hem niet met rust, en hij stond de volgende morgen vroeg op om te zien of de man van zijn dochter een ordinaire verlopen bedelaar was. Maar toen hij hem zag, zag hij een prachtige gouden man in bed liggen en de afgeworpen berenvellen lagen op de grond. Toen ging hij terug en dacht: „Het is maar goed, dat ik mijn woede in bedwang hield, want ik had bijna een grote misdaad begaan.“

Maar het goudkind droomde echter dat hij op jacht was en op een prachtig hert jaagde, en de volgende morgen toen hij wakker werd zei hij tegen zijn jonge vrouw: „Vandaag wil ik jagen.“ Ze was bang, ze vroeg hem te blijven waar hij was en zei: „Een ongeluk zit in een klein hoekje,“ maar hij antwoordde: „Ik moet en ik zal.“ Hij stond op en trok naar het bos, en het duurde niet lang of een prachtig hert stond voor hem stil, juist zoals hij gedroomd had. Hij legde aan en wilde schieten, maar het hert sprong weg. Nu joeg hij het na, over greppels en door struikgewas, en de hele dag werd het niet moe, ’s avonds verdween het hert voor zijn ogen. En toen het goudkind omkeek, stond hij bij een huisje, en daar zat een heks in. Hij klopte aan en een oud vrouwtje kwam naar buiten en zei: „Wat wilt u zo laat, en midden in zo’n groot bos?“ Hij zei: „Heb je dan dat hert niet gezien?“ – „Ja,“ antwoordde ze, „dat hert ken ik wel.“ En een hondje dat met haar mee het huis uit gekomen was, begon hevig tegen de man te blaffen. „Wil je stil zijn, klein mormel, anders schiet ik je dood!“ zei hij. De heks zei woedend: „Wat, wil je mijn hondje doodmaken?“ en ze veranderde hem direct in een steen en zo lag hij daar. En zijn jonge vrouw bleef tevergeefs op hem wachten en dacht: „Nu is er zeker gebeurd, waar ik zo bang voor was en wat mij zo bezwaarde.“

Maar thuis stond de andere broer bij de gouden lelies, toen er opeens één viel. „Och!“ riep hij, „nu is mijn broer een groot ongeluk overkomen, ik moet weg. Misschien kan ik hem nog redden.“ Toen zei de vader: „Blijf toch hier: als ik jou ook nog moet missen, wat moet ik dan beginnen?“ Maar hij antwoordde: „Ik moet en ik zal.“ En hij wierp zich in het zadel op zijn gouden paard en hij reed zo snel hij kon en hij kwam in het grote bos, waar zijn stenen broer lag. De oude heks kwam uit haar huis, riep hem toe en wilde hem ook betoveren, maar hij zorgde, dat hij op een afstand bleef en zei: „Ik schiet jou dood, ouwe heks, als je mijn broer niet onmiddellijk weer levend maakt!“ En met hoeveel tegenzin ze het ook deed, ze raakte de steen met haar vinger aan, en meteen keerde hij tot het menselijk leven terug. De twee goudkinderen waren dolblij toen zij elkaar weer zagen en ze kusten elkaar en reden samen het bos weer uit. En de ene ging naar zijn vrouw, en de ander naar huis naar zijn vader. Toen zei de vader: „Ik wist het al, dat je je broer had verlost, want de gouden lelie is ineens weer recht gaan staan en bloeit weer.“ Nu leefden ze verder heel gelukkig en het ging hun goed tot aan hun einde.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 85
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 555
VertalingenDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson29.6
Flesch-Reading-Ease Index75.5
Flesch–Kincaid Grade-Level7.5
Gunning Fog Index9.7
Coleman–Liau Index7.4
SMOG Index9
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex6.7
Aantal karakters9.859
Aantal letters7.523
Aantal zinnen100
Aantal woorden1.911
Gemiddeld aantal woorden per zin19,11
Woorden met meer dan 6 letters200
Percentage lange woorden10.5%
Totaal lettergrepen2.529
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,32
Woorden met drie lettergrepen100
Percentage woorden met drie lettergrepen5.2%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch