Childstories.org
 • 1
 • Wszystkie
  bajki Grimm
 • 2
 • Sortowane według
  czasu czytania
 • 3
 • Idealny do
  czytania na głos
Gwiazdy dukaty
Gwiazdy dukaty Märchen

Gwiazdy dukaty - Bajka o Bracia Grimm

Czas czytania dla dzieci: 4 min

Była sobie kiedyś mała dziewczynka, której umarł ojciec i matka, a była tak biedna, że nie miała izdebki, aby w niej mieszkać, nie miała łóżeczka, by w nim spać, nie miała nic prócz odzienia na sobie i kawałeczka chleba w ręku, który podała jej czyjaś pełna miłosierdzia ręka. Była za to dobra i pobożna. A ponieważ opuścił ją cały świat, w ufności swej poszła w pole do dobrego Boga.

Spotkała biednego człowieka, który rzekł: „Ach, daj mi coś do jedzenia, jestem bardzo głodny.“ Podała mu cały kawałeczek chleba i rzekła: „Niech ci Bóg błogosławi“ i poszła dalej. Potem przyszło dziecię, które rzekło pełne żalu: „Zimno mi w głowę, daj mi coś, czym mogłabym się okryć.“ Zdjęła więc czapkę i dała mu. A gdy uszła jeszcze trochę, znowu przyszło dziecię, a nie miało ono na sobie kaftanika i marzło, dała mu tedy swój, troszkę zaś dalej, pewne dziecię poprosiło ją o surducik, oddała i go.

W końcu doszła do lasu, a gdy zrobiło się ciemno, przyszło pewne dziecię i poprosiło o koszulinę. Pobożne dziewczę pomyślało sobie. „Jest ciemna noc i nikt cię nie widzi, możesz oddać i swą koszulę.“ Zdjęła więc koszulę i ją oddała.

Gwiazdy dukaty Bajka

A gdy tak stała i niczego więcej nie miała, z nieba poczęła spadać gwiazdy, a były to czyste talary, a choć właśnie oddała swą koszulinę, miała na sobie nową. A była ona z najdelikatniejszego płótna. Zebrała tedy sobie talary i była bogata aż po życia kres.

Przeczytaj kolejną krótką bajkę (5 min)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informacje do analizy naukowej

Wskaźnik
Wartość
NumerKHM 153
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 779H
TłumaczeniaDE, EN, DA, ES, FR, PT, FI, HU, IT, JA, NL, PL, RO, RU, TR, VI, ZH
Indeks czytelności Björnssonaa35.2
Flesch-Reading-Ease Indeks36.2
Flesch–Kincaid Grade-Level12
Gunning Fog Indeks14.1
Coleman–Liau Indeks10.8
SMOG Indeks12
Automatyczny indeks czytelności7.9
Liczba znaków1.378
Liczba liter1.085
Liczba zdania15
Liczba słów240
Średnia ilość słów w jednym zdaniu16,00
Słowa z więcej niż 6 literami46
Procent długich słów19.2%
Sylaby razem438
Średnie sylaby na słowo1,83
Słowa z trzema sylabami46
Procent słów z trzema sylabami19.2%
Pytania, komentarze lub raporty z doświadczeń?

Najlepsze Bajki

Copyright © 2024 -   O nas | Ochrona danych |Wszelkie prawa zastrzeżone Napędzany przez childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch