Childstories.org Logo
Menu
Childstories.org Logo
 • 1
 • Wszystkie
  bajki Grimm
 • 2
 • Sortowane według
  czasu czytania
 • 3
 • Idealny do
  czytania na głos
Bajka-zagadka
Grimm Märchen

Bajka-zagadka - Bajka o Bracia Grimm

Czas czytania dla dzieci: 1 min

Były sobie trzy kobiety zaklęte w kwiaty, które rosły na polu. A jedna z nich mogła nocować w domu. Pewnego dnia rzekła do swego męża, gdy zbliżał się dzień i musiała już wracać do swych towarzyszek na pole by z powrotem zmienić się w kwiatka: „Gdy przyjdziesz dzisiaj o południu i mnie zerwiesz, będę wybawiona i będę mogła zostać z tobą!“ Tak też się stało. A teraz pytanie, jak poznał ją mąż, skoro kwiatki były takie same i niczym się nie różniły. Odpowiedź: „Gdy w nocy była w domu, a nie na polu, nie spadała na nią rosa jak na pozostałe dwie. Właśnie po tym poznał ją mąż.“

Przeczytaj kolejną krótką bajkę (5 min)

Informacje do analizy naukowej


Statystyki bajkowe
Wartość
NumerKHM 160
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 407
Tłumaczenia english deutsch
Indeks czytelności Björnssonaa35.8
Flesch-Reading-Ease Indeks51
Flesch–Kincaid Grade-Level10
Gunning Fog Indeks12.1
Coleman–Liau Indeks8.9
SMOG Indeks11.9
Automatyczny indeks czytelności6
Liczba znaków580
Liczba liter453
Liczba zdania7
Liczba słów108
Średnia ilość słów w jednym zdaniu15,43
Słowa z więcej niż 6 literami22
Procent długich słów20.4%
Sylaby razem179
Średnie sylaby na słowo1,66
Słowa z trzema sylabami16
Procent słów z trzema sylabami14.8%

Źródła zdjęć: © Andrea Danti / Shutterstock

Pytania, komentarze lub raporty z doświadczeń?

Najlepsze Bajki

Copyright © 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone | O nas | Ochrona danychNapędzany przez childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch