Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Chuyện đánh đố
Grimm Märchen

Chuyện đánh đố - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 1 phút

Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn tụ gia đình. Có một chị dặn chồng:

– Sáng ngày mai anh ra hái hoa, như vậy là em đã được giải cứu để sống bên anh. Trước khi trời sáng chị ta phải rời nhà và lại hóa thành một bông hoa đứng trên đồng nội. Nhưng làm thế nào để nhận ra được? Cả ba bông hoa đều giống nhau như hệt. Thực ra cũng chẳng có gì là khó: Hai bông hoa đứng trên đồng nội trong buổi tối sẽ có sương đọng ở trên, còn bông hoa kia thì không có.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 160
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 407
Bản dịchDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson14.4
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục95.9
Flesch–Kincaid Grade-Level3.5
Gunning Fog Chỉ mục6.1
Coleman – Liau Chỉ mục3.3
SMOG Chỉ mục5.3
Chỉ số khả năng đọc tự động1.1
Số lượng ký tự503
Số lượng chữ cái374
Số lượng Câu8
Số lượng từ115
Số từ trung bình cho mỗi câu14,38
Các từ có hơn 6 chữ cái0
Phần trăm các từ dài0%
Tổng số Âm tiết131
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,14
Các từ có ba Âm tiết1
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết0.9%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch