Childstories.org Logo
Menu
Childstories.org Logo
 • 1
 • Alle Grimm
  Eventyr
 • 2
 • Sorteret efter
  læsetid
 • 3
 • Perfekt til at
  læse højt
Vænø og Glænø
Grimm Märchen

Vænø og Glænø - Eventyr af Hans Christian Andersen

Læsetid for børn: 5 min

Der lå engang ved Sjællands kyst, ud for Holsteinborg, to skovbegroede øer, Vænø og Glænø, på dem var kirkeby og gårde; de lå kysten nær, de lå hinanden nær, nu er der kun den ene ø.

En nat blev det et forfærdeligt vejr, havet steg som det ikke var steget i mands minde; stormen tog voldsomt til; det var et dommedagsvejr, det lød, som om jorden revnede; kirkeklokkerne kom i sving og ringede uden menneskehjælp.

I den nat forsvandt Vænø i havets dyb; det var som om den ø aldrig havde været. Men siden, mangen sommernat, ved stille, klart lavvande, når fiskeren var ude at stange ål ved blus forude i båden, så han, med rigtigt skarpt syn, dybt nede under sig Vænø med dens hvide kirketårn og den høje kirkemur. „Vænø bier efter Glænø,“ sagde sagnet; han så øen, han hørte kirkeklokkerne ringe dernede, men deri tog han dog fejl, det var til visse lyd fra de mange vilde svaner, som her tit ligger på vandfladen; de klukker og klager, som hørte man langt borte fra klokkeklang.

Der var en tid, da endnu mange gamle folk på Glænø huskede så godt hin stormnat og at de selv, som små, havde ved lavvande kørt mellem de to øer, som man nutildags fra Sjællands kyst, ikke langt fra Holsteinborg, kører over til Glænø; Vandet når kun midt op om hjulene. „Vænø bier efter Glænø,“ blev der sagt, og det blev sagn og vished.

Mangen lille dreng og pige lå i stormfulde nætter og tænkte: I nat kommer timen, da Vænø henter Glænø. I angst læste de deres fadervor, sov så ind, drømte sødt – og næste morgen var Glænø der endnu med sine skove og kornmarker, sine venlige bondehuse og humlehaver; fuglen sang, dådyret sprang; muldvarpen lugtede ikke havvand, så langt den kunne rode.

Og dog er Glænøs dage talte; vi kan ikke sige, hvor mange de er, men de er talte, en skøn morgen er øen forsvunden.

Du var måske endnu i går hernede ved strandbredden, så de vilde svaner ligge på vandet mellem Sjælland og Glænø, en sejlbåd med udspændte sejl gled forbi skovtykningen, du selv kørte over det lave vadested, der var ingen anden farvej; hestene trampede i vandet, det plaskede om vognhjulene.

Du er rejst derfra, rejser måske nu et lille stykke ud i den vide verden og kommer efter nogle åringer tilbage igen: Du ser da skoven her omslutte en stor grøn engstrækning, hvor høet dufter foran pyntelige bondehuse. Hvor er du? Holsteinborg pranger jo her endnu med sit forgyldte tårnspir, men ikke tæt ved fjorden, det ligger højere oppe i landet; du går igennem skov, hen over mark, ned mod stranden, – hvor er Glænø? Du ser ingen skovø foran dig, du ser det åbne vand. Har Vænø hentet Glænø, som den så længe biede på? Når var den stormnat, hvori dette skete, hvor jorden rystede, så at det gamle Holsteinborg flyttede mange tusind hanefjed op i landet?

Det var ingen stormnat, det var ved den lyse solskinsdag. Menneskekløgt lagde dæmning for havet, menneskekløgt blæste indvandet bort, bandt Glænø til det faste land. Fjorden er blevet eng med frodigt græs, Glænø er groet fast til Sjælland. Den gamle gård ligger hvor den altid lå. Det var ikke Vænø, som hentede Glænø, det var Sjælland, som med lange digearme greb til og med pumpernes mundvejr blæste og læste trylleordene, formælingens ord, og Sjælland fik mange tønder land i brudegave. Det er sandhed, den er tinglæst, du har syn for sagn, øen Glænø er forsvundet.

Information til videnskabelig analyse


Statistik om Eventyret
Værdi
Oversættelser english deutsch
Læsbarhedsindeks af Björnsson42.2
Flesch-Reading-Ease Indeks54.9
Flesch–Kincaid Grade-Level11.9
Gunning Fog Indeks13.4
Coleman–Liau Indeks11.2
SMOG Indeks11.7
Automated Readability Indeks12
Antal tegn3.405
Antal bogstaver2.690
Antal sætninger23
Antal ord586
Gennemsnitlige ord pr. Sætning25,48
Ord med mere end 6 bogstaver98
Procentdel af lange ord16.7%
Antal Stavelser873
Gennemsnitlige stavelser pr. Ord1,49
Ord med tre stavelser50
Procentdel af ord med tre stavelser8.5%

Billedkilder: © Andrea Danti / Shutterstock

Spørgsmål, kommentarer eller oplevelsesrapporter?

De bedste eventyr

Ophavsret © 2023 - Alle rettigheder forbeholdes | Om Os | Data BeskyttelseDrevet af childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch