Childstories.org Logo
Menu
Childstories.org Logo
 • 1
 • Wszystkie
  bajki Grimm
 • 2
 • Sortowane według
  czasu czytania
 • 3
 • Idealny do
  czytania na głos
Kłos żyta
Grimm Märchen

Kłos żyta - Bajka o Bracia Grimm

Czas czytania dla dzieci: 2 min

W dawnych, bardzo dawnych czasach, kiedy Pan Bóg we własnej osobie chodził jeszcze po ziemi, była ona o wiele bardziej płodna niż dzisiaj: wtedy kłosy dawały plon nie pięćdziesięcio- czy sześćdziesięcio-, ale czterysto- a nawet pięćsetkrotny. Ziarno obrastało źdźbło od samego dołu aż do samej góry, kłos miał taką długość, jak źdźbło. Ale tacy już są ludzie, że korzystając z obfitości dobra nie zważają na błogosławieństwo, które od Boga pochodzi, stają się obojętni i lekkomyślni.

Pewnego razu niewiasta przechodziła koło łanu żyta, a dziecko, które biegło u jej boku, wpadło do kałuży i pobrudziło sobie sukienkę. Matka zerwała garść pięknych kłosów i jęła czyścić nimi sukienkę dziecka. Kiedy Pan Bóg to zobaczył, rozgniewał się i rzekł:

– Odtąd żyto nie będzie miało kłosów, ludzie nie są godni niebieskich darów.

Ci, którzy byli przy tym obecni, przerazili się, padli na kolana i zaczęli prosić Boga, żeby choć trochę ziarna pozostawił na źdźble słomy: jeśli ludzie na to nie zasługują, to niech się chociaż zlituje nad niewinnymi kurami, które będą musiały zdechnąć z głodu. Pan Bóg przewidując ich nędzę, zmiłował się nad nimi i spełnił ich prośbę. Pozostawił na życie takie kłosy, jakie ma ono do dziś.

Przeczytaj kolejną krótką bajkę (5 min)

Informacje do analizy naukowej


Statystyki bajkowe
Wartość
NumerKHM 194
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 779
Tłumaczenia english deutsch
Indeks czytelności Björnssonaa46.3
Flesch-Reading-Ease Indeks22.3
Flesch–Kincaid Grade-Level12
Gunning Fog Indeks17.3
Coleman–Liau Indeks12
SMOG Indeks12
Automatyczny indeks czytelności12
Liczba znaków1.212
Liczba liter980
Liczba zdania9
Liczba słów194
Średnia ilość słów w jednym zdaniu21,56
Słowa z więcej niż 6 literami48
Procent długich słów24.7%
Sylaby razem373
Średnie sylaby na słowo1,92
Słowa z trzema sylabami42
Procent słów z trzema sylabami21.6%

Źródła zdjęć: © Andrea Danti / Shutterstock

Pytania, komentarze lub raporty z doświadczeń?

Najlepsze Bajki

Copyright © 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone | O nas | Ochrona danychNapędzany przez childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch