Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Kén nàng dâu
Grimm Märchen

Kén nàng dâu - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 2 phút

Ngày xưa có một chàng chăn cừu trẻ tuổi muốn lấy vợ. Có ba chị em nhà kia, cả ba đều xinh và giống nhau như đúc. Anh chàng phân vân, không biết nên tỏ tình cùng ai. Anh ta hỏi mẹ về chuyện đó. Bà nói:

– Con mời cả ba cô đến. Đặt trước mỗi cô một miếng pho mát, con để ý xem các cô ấy cắt pho mát như thế nào? Chàng trai làm đúng như lời mẹ dặn. Cô thứ nhất cắm đầu cắm cổ mà cắt, cắt pho mát để cả cùi, cô thứ hai cắt vội cắt vàng đến nỗi vất đi bao nhiêu là pho mát cùng với cùi, cô thứ ba gọt cùi cẩn thận, chỉ bỏ đi những phần cứng. Chàng trai kể lại tất cả chuyện đó với mẹ, bà bảo:

– Con nên lấy cô thứ ba làm vợ. Theo lời mẹ, chàng lấy cô thứ ba, chàng sống mãn nguyện hạnh phúc bên nàng.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 155
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 1452
Bản dịchDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson13.8
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục100
Flesch–Kincaid Grade-Level2.3
Gunning Fog Chỉ mục5.5
Coleman – Liau Chỉ mục2.2
SMOG Chỉ mục3.3
Chỉ số khả năng đọc tự động0
Số lượng ký tự696
Số lượng chữ cái504
Số lượng Câu12
Số lượng từ165
Số từ trung bình cho mỗi câu13,75
Các từ có hơn 6 chữ cái0
Phần trăm các từ dài0%
Tổng số Âm tiết175
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,06
Các từ có ba Âm tiết0
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết0%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch