Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De wolf en de vos
Grimm Märchen

De wolf en de vos - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 6 min

De wolf had de vos bij zich op bezoek. En wat de wolf wilde, moest de vos doen, want de vos was de zwakste, en de vos zou zijn heer graag kwijt zijn geweest. Nu gebeurde het eens, dat ze allebei door een bos liepen, en toen zei de wolf: „Rooie vos, geef me wat te eten, anders eet ik jou op.“ Toen antwoordde de vos: „Ik weet een boerderij, daar zijn een paar jonge lammetjes, als je er zin in hebt, dan zullen we er wel eentje halen.“ Dat vond de wolf goed.

Ze gingen erheen, en de vos stal het lammetje, bracht het de wolf, en maakte zich uit de voeten. De wolf verschalkte het, maar hij was nog niet voldaan, hij wilde er het andere bij hebben, en ging het halen. Maar omdat hij zo onhandig was, merkte de moeder van het lammetje het, en begon verschrikkelijk te schreeuwen en te blaten, zodat de boeren eraan kwamen lopen. Ze vonden de wolf, en sloegen hem zo erbarmelijk, dat hij hinkend en huilend bij de vos aankwam. „Daar heb je me mooi beetgehad,“ zei hij, „ik wou het andere lam halen, maar de boeren kregen me te pakken en hebben me murw geslagen.“ De vos antwoordde: „Je bent ook zo’n veelvraat.“

De wolf en de vos Sprookje

De volgende dag gingen ze weer samen uit, en de gierige wolf zei nog eens: „Rooie, geef me wat te eten of ik eet jou ook op.“ De vos gaf ten antwoord: „Ik weet een boerderij, daar bakt de vrouw vanavond pannenkoeken. Daar zullen we er een paar van halen.“ Ze gingen, de vos sloop om het huis, keek en speurde zolang, tot hij erachter was, waar de schotel stond. Toen trok hij er zes pannenkoeken af en bracht ze naar de wolf. „Hier heb je wat,“ zei hij tegen hem, en hij ging zijns weegs.

De wolf had de pannenkoeken in een oogwenk opgeslokt en zei: „Die smaken naar meer,“ hij ging erheen en gooide de hele schotel op de grond, zodat hij in stukken sprong. Dat gaf een geweldig lawaai, zodat de vrouw naar buiten kwam. En toen ze de wolf zag, riep ze om hulp en allen snelden toe en gaven hem een pak slaag, zodat hij met twee kreupele poten luid huilend bij de vos in ‚t bos terugkwam. „Wat je me nu weer geleverd hebt!“ riep hij, „de boeren hebben me te pakken gekregen en me de huid volgeranseld.“ Maar de vos antwoordde: „Je bent ook zo’n veelvraat!“

De derde dag gingen ze samen een beetje wandelen, en de wolf hinkte maar moeilijk voort – maar hij zei toch weer: „Rooie, zorg dat ik eten krijg, of ik eet jou óók op!“ De vos antwoordde: „Ik weet een boer die net geslacht heeft, en ‚t gezouten vlees ligt in ‚t vat, in de kelder. Dat zullen we halen.“ De wolf zei: „Dan ga ik meteen maar mee, want je moet me helpen, als ik niet weg kan.“ – „Mij best,“ zei de vos en wees hem de sluipgangen en omwegen waarlangs ze ten langen leste toch bij de kelder aankwamen. Daar was nu een overvloed van vlees, en de wolf begon dadelijk te eten, en dacht: „Voordat ik uitschei, kan ‚t nog wat lijden.“

De vos smulde ook, maar keek intussen aldoor op en om, en liep telkens naar het gat, waardoor ze de kelder waren ingekomen, en probeerde of hij nog dun genoeg was, om erdoor te kunnen. De wolf zei: „Beste vos zeg nu eens, waarom ren je zo heen en weer en aldoor naar buiten en terug?“ – „Ik moet toch kijken, of er niemand aankomt,“ antwoordde de slimme vos, „eet jij maar niet te veel.“ De wolf zei: „Ik ga niet weg, voor ‚t hele vat leeg is.“

Intussen kwam de boer, die de vos had horen springen, naar de kelder. Toen de vos hem zag, was hij in één sprong door het gat naar buiten: de wolf wilde ook, maar hij had zo’n dikke buik van ‚t eten, dat hij er niet meer door kon, maar middenin bleef steken. Daar kwam de boer met z’n knuppel, en sloeg hem dood. Maar de vos hupte ‚t bos in en was blij, dat hij de oude veelvraat kwijt was.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 73
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 41
VertalingenDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RO, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson29.6
Flesch-Reading-Ease Index74.6
Flesch–Kincaid Grade-Level7.6
Gunning Fog Index10.2
Coleman–Liau Index7.2
SMOG Index9.6
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex6.5
Aantal karakters3.665
Aantal letters2.757
Aantal zinnen37
Aantal woorden707
Gemiddeld aantal woorden per zin19,11
Woorden met meer dan 6 letters74
Percentage lange woorden10.5%
Totaal lettergrepen943
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,33
Woorden met drie lettergrepen45
Percentage woorden met drie lettergrepen6.4%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch