Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
Het winterkoninkje en de beer
Grimm Märchen

Het winterkoninkje en de beer - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 7 min

Eens op een zomerdag gingen de beer en de wolf samen in ‚t bos wandelen, en toen hoorde de beer een vogel zo prachtig zingen en zei: „Broeder Wolf, wat is dat voor een vogel die zo mooi zingt?“ – „Dat is de koning van alle vogels,“ zei de wolf, „daar moeten we voor buigen.“

Maar het was het winterkoninkje. „Als dat zo is,“ zei de beer, „dan zou ik graag het koninklijk paleis zien; breng me daar eens naar toe.“ – „Dat gaat niet zomaar,“ zei de wolf, „je moet eerst wachten tot de koningin komt.“ Kort daarop kwam de koningin met een wurmpje in haar snavel en de koning ook, en ze wilden de jongen voeren. Nu was de beer daar graag meteen achteraan gegaan, maar de wolf hield hem aan zijn mouw vast en zei: „Nee, nu moetje eerst wachten, tot meneer en mevrouw weer weg zijn.“ Dus letten ze goed op waar de plek van het nest was en draafden weer weg. Maar de beer had geen rust, hij moest het koninklijk paleis zien en stond er na korte tijd weer voor. En ja, de koning en de koningin waren werkelijk uitgevlogen: hij keek in ‚t nest en zag er vijf of zes jongen in liggen. „Is dat het koninklijk paleis?“ riep de beer. „Maar dat is een arm paleis! en jullie zijn ook geen koningskinderen, jullie zijn geen fatsoenlijke kinderen!“ Toen de jonge winterkoninkjes dat hoorden, werden ze erg boos en riepen: „Nee, dat zijn we niet, onze ouders zijn fatsoenlijke mensen, beer, dat zul je nog eens moeten verantwoorden!“

De beer en de wolf werden bang, ze keerden om en gingen naar hun holen. Maar de kleine winterkoninkjes piepten en schreeuwden aldoor maar door en toen hun ouders weer voer brachten, zeiden ze: „We roeren geen vliegepootjes meer aan, al zouden we verhongeren, tot jullie eerst uitgemaakt hebben of wij fatsoenlijke kinderen zijn: de beer is er geweest en heeft ons uitgescholden.“ Toen zei de oude koning: „Wees maar kalm, dat zal bestreden worden.“ En hij vloog met de koningin voor het hol van de beer en riep naar binnen: „Ouwe brombeer, waarom heb je mijn kinderen uitgescholden? Dat zal je slecht vergaan, en dat zullen we in een bloedige oorlog uitvechten.“ Zo was aan de beer de oorlog verklaard en alle viervoetige dieren werden erbij gehaald, ossen, ezels, koeien, herten en reeën en wat de aarde verder draagt. Maar het winterkoninkje haalde als bondgenoot alles wat in de lucht vliegt: niet alleen alle vogels, grote en kleine, maar ook de muggen, horzels, bijen en vliegen moesten meedoen.

Toen nu de tijd kwam dat de oorlog beginnen zou, zond het winterkoninkje verspieders uit om te onderzoeken, wie de commanderende generaal van de vijand was. De mug was de listigste van allen, zwermde in ‚t bos waar de vijand zich verzamelde, en ging eindelijk onder een blad van een boom zitten, waar de wachtwoorden werden uitgegeven. Daar stond de beer, hij riep de vos bij zich en zei: „Vos, jij bent de slimste van alle dieren, jij moet generaal en onze aanvoerder zijn.“ – „Goed,“ zei de vos, „maar welk teken zullen we afspreken?“ Niemand wist wat. Toen zei de vos: „Ik heb zo’n mooie, lange, dikke staart, net een rode vérenpluim; als ik de staart in de hoogte houd, gaat alles goed, en dan kunnen jullie opmarcheren; laat ik hem hangen, dan: lopen watje lopen kunt.“ Toen de mug dat gehoord had, vloog ze weer naar huis en verried het allemaal haarfijn aan het winterkoninkje.

De dag brak aan, waarop slag zou worden geleverd. Oei, daar kwamen de viervoetige dieren aangedraafd met een gedreun waarvan de aarde daverde. Winterkoninkje met zijn leger kwam ook door de lucht aan, snorrend en fluitend en zwermend, dat je er bang van werd, en toen gingen ze van beide zijden uit elkaar. Maar het winterkoninkje zond de horzels omlaag, ze moesten bij de vos onder zijn staart gaan zitten en dan uit alle macht steken. Toen de vos de eerste steek kreeg, kromp hij ineen waarbij hij z’n ene poot optrok, maar hij verdroeg het nog en hield z’n staart nog in de hoogte; bij de tweede steek moest hij hem een ogenblik laten zakken, maar bij de derde steek kon hij zich niet meer houden, schreeuwde en stopte de staart tussen de poten. Toen de dieren dat zagen, dachten ze dat alles verloren was, en ze liepen, zo hard ze konden, ieder naar zijn eigen hol en zo hadden de vogels de slag gewonnen.

Toen vlogen de winterkoningin en het winterkoninkje naar hun kinderen terug en riepen: „Kinderen, hoera, eet en drink naar hartelust. Wij hebben de oorlog gewonnen.“ Maar de jonge winterkoninkjes zeiden: „Eten doen we nog niet, de beer moet eerst bij het nest komen en vergeving vragen en zeggen dat wij fatsoenlijke kinderen zijn.“ Toen vloog het winterkoninkje naar het berenhol en riep: „Brombeer, je moet voor het nest komen bij mijn kinderen en vergeving vragen en zeggen dat het fatsoenlijke kinderen zijn, anders zullen je je ribben in je lijf worden kapot getrapt!“ Toen kroop Je beer er heel bang naartoe en vroeg om vergeving.

En nu waren de kleine winterkoninkjes pas voldaan, ze gingen bij elkaar zitten, aten en dronken en maakten plezier tot diep in de nacht.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 102
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 222
VertalingenDE, EN, EL, DA, ES, FR, PT, FI, HU, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson35.6
Flesch-Reading-Ease Index59.5
Flesch–Kincaid Grade-Level10.3
Gunning Fog Index12.3
Coleman–Liau Index10.3
SMOG Index11.4
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex10.2
Aantal karakters4.991
Aantal letters3.916
Aantal zinnen41
Aantal woorden883
Gemiddeld aantal woorden per zin21,54
Woorden met meer dan 6 letters124
Percentage lange woorden14%
Totaal lettergrepen1.310
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,48
Woorden met drie lettergrepen83
Percentage woorden met drie lettergrepen9.4%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch