Childstories.org Logo
Menu
Childstories.org Logo
 • 1
 • Alle Grimm
  Eventyr
 • 2
 • Sorteret efter
  læsetid
 • 3
 • Perfekt til at
  læse højt
En løgnehistorie fra Ditmarsken
Grimm Märchen

En løgnehistorie fra Ditmarsken - Eventyr af Brødrene Grimm

Læsetid for børn: 2 min

Nu skal jeg fortælle jer noget. Jeg så to stegte høns flyve med brystet vendt op mod himlen og ryggen ned mod helvede. En ambolt og en møllesten svømmede ganske forsigtigt ned ad Rhinen og ved pinsetid sad en frø og spiste et plovjern, som var frosset fast i isen. Så var der engang tre karle, som ville fange en hare. De gik på krykker og træben, og den ene var døv, den anden blind, den tredie stum, og den fjerde kunne ikke røre en fod. Skal jeg fortælle jer, hvordan de bar sig ad? Den blinde så haren løbe over marken, den stumme sagde det til den lamme, og han greb fat i haren. Der var engang nogle folk, som ville sejle på land. De spændte sejlene ud for vinden og sejlede over grønne marker, men da de sejlede hen over et højt bjerg, druknede de allesammen. Der var engang en krebs, som forfulgte en hare, og højt oppe på et tag lå en ko, og den var selv kravlet derop. Der i landet er fluerne ligeså store som gederne hos os. Luk nu vinduet op så løgnen kan flyve ud.

Information til videnskabelig analyse


Statistik om Eventyret
Værdi
NummerKHM 159
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 1930
Oversættelser english deutsch
Læsbarhedsindeks af Björnsson29
Flesch-Reading-Ease Indeks78.2
Flesch–Kincaid Grade-Level6.3
Gunning Fog Indeks7.7
Coleman–Liau Indeks7.9
SMOG Indeks7.3
Automated Readability Indeks5.5
Antal tegn990
Antal bogstaver772
Antal sætninger12
Antal ord192
Gennemsnitlige ord pr. Sætning16,00
Ord med mere end 6 bogstaver25
Procentdel af lange ord13%
Antal Stavelser255
Gennemsnitlige stavelser pr. Ord1,33
Ord med tre stavelser6
Procentdel af ord med tre stavelser3.1%

Billedkilder: © Andrea Danti / Shutterstock

Spørgsmål, kommentarer eller oplevelsesrapporter?

De bedste eventyr

Ophavsret © 2023 - Alle rettigheder forbeholdes | Om Os | Data BeskyttelseDrevet af childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch