Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De duur van het leven
Grimm Märchen

De duur van het leven - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 6 min

Toen Onze Lieve Heer de wereld had geschapen en aan alle schepselen de tijd van leven wilde toebedelen, kwam de ezel ook en hij vroeg: „Heer, hoe lang moet ik leven?“ – „Dertig jaren,“ antwoordde God, „vind je dat goed?“ – „Ach Heer,“ zei de ezel, „dat is zo lang. Denk nu eens aan mijn moeitevol bestaan; van de morgen tot aan de nacht zware lasten dragen, korenzakken naar de molen slepen, opdat anderen daar brood van krijgen, door niets word ik aangemoedigd dan door slagen en schoppen, en dat is mijn enige opfrissing! Ontlast me van een deel van die lange levenstijd.“ God had medelijden en schonk hem achttien jaren. De ezel ging getroost weg. En toen kwam de hond. „Hoe lang wou jij leven?“ vroeg God hem, „de ezel vindt dertig jaar teveel, maar jij zult er wel tevreden mee zijn.“ – „Here,“ sprak de hond, „is het Uw wil? Denk toch eens hoe ik draven moet, dat houden mijn poten zo lang niet uit; en als ik dan geen stem meer heb om te blaffen en geen tanden meer om te bijten, wat blijft er dan nog anders voor me over, dan van de ene hoek naar de andere te lopen en te knorren.“ God zag, dat hij gelijk had, en hij schonk hem twaalf jaar.

Toen kwam de aap. „Jij wilt zeker wel graag dertig jaar hebben?“ sprak de Heer tot hem: „jij hoeft niet te werken als de ezel en de hond, en je bent altijd in je knollentuin.“ – „Och Here,“ antwoordde hij, „dat lijkt nu wel zo, maar zo is het niet. Als het gerstebrei regent, dan heb ik geen lepel. Ik moet altijd maar grappen maken, rare gezichten trekken, om de mensen aan het lachen te maken, en als ze me dan nog een appel geven en ik bijt er in – dan is hij zuur. Hoe vaak is er droefheid achter de grap! Dat hou ik geen dertig jaar uit.“ God was genadig en schonk hem tien jaar. Eindelijk verscheen de mens. Hij was vrolijk, gezond en fris en hij bad God, hem zijn levenstijd te bepalen. „Dertig jaar kun je krijgen,“ zei de Heer, „is dat goed?“ – „Wat een korte tijd!“ riep de mens, „als ik mijn huis heb gebouwd en het vuur brandt in mijn eigen haard, en als ik bomen heb geplant die bloeien en vrucht dragen, en als ik dan van mijn leven denk te kunnen genieten, dan moet ik al doodgaan! O Heer, verleng mijn tijd!“ – „Ik zal er je de achttien jaar van de ezel bij doen,“ zei de God. „Dat is niet genoeg!“ antwoordde de mens. „Dan kun je ook nog de twaalf jaren van de hond krijgen.“ – „Nog altijd te weinig!“ – „Wel!“ sprak God, „dan zal ik er nog de tien jaar van de aap bijvoegen, maar meer krijg je ook niet.“ De mens ging weg, maar tevreden was hij niet. Dus leeft de mens zeventig jaar. De eerste dertig jaar zijn de menselijke jaren: die gaan snel voorbij. Dan is hij gezond, vrolijk, werkt met plezier en verheugt zich over zijn bestaan. Maar dan komen de achttien jaren van de ezel. Dan wordt hem de ene last na de andere opgelegd; hij moet het koren dragen dat anderen tot voedsel strekt, en slaag en schoppen zijn het loon van zijn dienstbaarheid. Dan komen de twaalf jaren van de hond, dan ligt hij in de hoek, gromt, en heeft geen tanden meer om te bijten. En als die jaren voorbij zijn, dan vormen de tien jaar van de aap het slot. Dan is de mens een zwakhoofd en een dwaas, dan doet hij domme dingen en wordt voor de kinderen tot spot!

Lees nog een kort sprookje (5 min)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 176
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 173 und 828
VertalingenDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Leesbaarheidsindex door Björnsson23.9
Flesch-Reading-Ease Index81.1
Flesch–Kincaid Grade-Level5.4
Gunning Fog Index7.6
Coleman–Liau Index7.5
SMOG Index8.1
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex4.2
Aantal karakters3.210
Aantal letters2.434
Aantal zinnen44
Aantal woorden614
Gemiddeld aantal woorden per zin13,95
Woorden met meer dan 6 letters61
Percentage lange woorden9.9%
Totaal lettergrepen810
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,32
Woorden met drie lettergrepen31
Percentage woorden met drie lettergrepen5%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch