Childstories.org
 • 1
 • Wszystkie
  bajki Grimm
 • 2
 • Sortowane według
  czasu czytania
 • 3
 • Idealny do
  czytania na głos
Czas żywota
Grimm Märchen

Czas żywota - Bajka o Bracia Grimm

Czas czytania dla dzieci: 5 min

Gdy Bóg stworzył świat i miał wszystkim stworzeniom wyznaczyć czas żywota, przyszedł osioł i zapytał: „Panie, jak długo mam żyć?“ – „Trzydzieści lat,“ odpowiedział Bóg, „będzie dobrze?“ – „Ach, Panie,“ odparł osioł, to bardzo długi czas. Wspomnij na mój żywot pełny udręki: Od rana do nocy dźwigam wielkie ciężary, ciągnę wory ze zbożem do młyna, aby inni mogli jeść chleb, a nie szczędzą mi kopnięć i batów, aby mi zapału dodać. Odpuść choć część z tego czasu.“ Zmiłował się Bóg i podarował mu osiemnaście lat. Osioł odszedł pocieszony, pokazał się pies. „Jak długo chcesz żyć?“ rzekł Bóg do niego, „Dla osła trzydzieści lat to za dużo, ale ty będziesz zadowolony.“ – „Panie, odrzekł pies,“ Czy taka jest Twoja wola? Wspomnij, ile nabiegać się muszę, nogi tego nie wytrzymają długo. A gdy stracę głos by szczekać i zęby by gryźć, cóż pozostanie mi innego, jak biegać z kąta w kąt i burczeć?“ Bóg ujrzał, że miał rację i odpuścił mu dwanaście lat. Potem przyszła małpa. „Pewnie chcesz dożyć trzydziestki?“ powiedział Pan do niej, „Nie musisz pracować jak osioł i pies, zawsze jesteś dobrej myśli.“ – „Ach, Panie,“ odpowiedziała, „Tak to wygląda, ale jest inaczej. Gdy z nieba pada kasza jaglana, nie mam łyżki. Muszę się wygłupiać i wykrzywiać gębę aby ludzi rozbawić, a gdy podają mi jabłko i je gryzę, to jest kwaśne. Jakże często smutek skrywa się za zabawą! Nie wytrzymam trzydziestu lat.“ Bóg był łaskawy i podarował jej dziesięć lat.

Wreszcie pokazał się człowiek. Był radosny, zdrowy i świeży. Prosił Boga, by wyznaczył mu czas. „Trzydzieści lat będziesz żył.“ Rzekł Pan, „Wystarczy ci?“ – „To bardzo mało czasu!“ zawołał człowiek, „Kiedy zbuduję już swój dom, a ogień będzie się palił w moim piecu, gdy zasadzę drzewa, zakwitną i wydadzą owoce, a ja będę się cieszył życiem, będę musiał umrzeć! O panie, przedłuż mi życie.“ – „Dodam ci osiemnaście lat osła,“ rzekł Bóg. „Ciągle to mało,“ odparł człowiek, „Dostaniesz jeszcze dwanaście lat psa.“ – „I to wciąż mało.“ – „Dobrze,“ powiedział Bóg, „Dam ci jeszcze dziesięć lat małpy, ale więcej już nie dostaniesz.“ Człowiek odszedł, ale nie był zadowolony.

Tak więc żyje człowiek siedemdziesiąt lat. Pierwsze trzydzieści to jego człowiecze lata, szybko mijają – jest zdrowy, pogodny, pracuje ochoczo i cieszy się życiem. Potem nadchodzi osiemnaście lat osła, kładą na niego ciężar za ciężarem, musi nosić ziarno, które karmi innych, a za wierną służbę dostaje baty i kopniaki. Potem jest dwanaście lat psa, leży po kątach i burczy, nie ma zębów by gryźć. A gdy minie ten czas, nadchodzi na ostatek dziesięć lat małpy. Człowiekowi mętnieje umysł, robi się durny i wyprawia głupie rzeczy i staje się pośmiewiskiem dzieci.

Przeczytaj kolejną krótką bajkę (5 min)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informacje do analizy naukowej

Wskaźnik
Wartość
NumerKHM 176
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 173 und 828
TłumaczeniaDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Indeks czytelności Björnssonaa33
Flesch-Reading-Ease Indeks43.9
Flesch–Kincaid Grade-Level9.7
Gunning Fog Indeks11.4
Coleman–Liau Indeks12
SMOG Indeks11.2
Automatyczny indeks czytelności6.6
Liczba znaków2.674
Liczba liter2.082
Liczba zdania41
Liczba słów430
Średnia ilość słów w jednym zdaniu10,49
Słowa z więcej niż 6 literami97
Procent długich słów22.6%
Sylaby razem774
Średnie sylaby na słowo1,80
Słowa z trzema sylabami79
Procent słów z trzema sylabami18.4%
Pytania, komentarze lub raporty z doświadczeń?

Najlepsze Bajki

Copyright © 2024 -   O nas | Ochrona danych |Wszelkie prawa zastrzeżone Napędzany przez childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch