Childstories.org
 • 1
 • Alle sprookjes
  van Grimm
 • 2
 • Gesorteerd op
  leestijd
 • 3
 • Perfect voor
  het voorlezen
De gauwdief en zijn meester
De gauwdief en zijn meester Märchen

De gauwdief en zijn meester - Sprookje van de Gebroeders Grimm

Leestijd voor kinderen: 7 min

Jan wou z’n zoon een ambacht laten leren. Toen ging Jan naar de kerk en vroeg aan Onze Lieve Heer, wat Hem behagen zou. De koster stond juist achter het altaar en zei: „Gauwdieven, gauwdieven.“ Toen ging Jan weer naar zijn zoon terug en zei, dat het gauwdieven moest wezen, dat had Onze Lieve Heer zelf gezegd. Nu gaat hij met z’n zoon naar een man die goed stelen kan. Ze lopen een hele poos, en dan komen ze bij een groot bos. Daar staat zo’n klein huisje met zo’n oud wijf erin, en Jan zegt: „Weet jij niet een man die stelen kan?“ – „Dat kan je hier wel leren,“ zegt de vrouw, „daar is mijn zoon een meester in.“ Nu gaat hij met de zoon praten: „Of hij het wel goed kan?“ De meesterdief zegt: „Ik wil ‚t je zoon wel leren, kom maar over een jaar terug, als je dan je zoon nog herkent, wil ik geen leergeld hebben, ken je hem niet, dan geef je me tweehonderd daalders.“

De vader gaat naar huis, en de zoon leert om goed te toveren en te stelen. Als ‚t jaar om is, gaat de vader er snikkend heen, hoe hij het nu weten moet, of hij z’n zoon weer herkent. Als hij zo loopt te snikken, dan komt ‚m zo’n klein mannetje tegemoet, die zegt: „Man wat grien jij? Je bent zo bedroefd.“ – „Ach,“ zegt Jan, „ik heb m’n zoon verleden jaar bij ’n meesterdief verhuurd om het ambacht te leren, en die zei me, ik moest na ’n jaar weeromkomen, en als ik hem nog kende, hoefde ik niks te geven, en nu ben ik zo bang, dat ik hem niet meer ken, en waar krijg ik dan die tweehonderd daalders vandaan?“ Toen zei dat manneke, hij moest maar een ’n korstje brood meenemen, en onder de schoorsteen gaan staan, „en op de haalboom staat een mandje, en daar kiekt een vogeltje uit en dat is je zoon.“

Nu gaat Jan erheen en gooide een korstje zwart brood voor het mandje, daar wipt het vogeltje eruit en kijkt ernaar. „Hola, mijn zoon, ben je daar?“ zegt de vader. De zoon was heel blij, dat hij zijn vader zag, maar de meesterdief zei: „Dat heeft de duivel je laten weten: hoe kon je nou zien dat dat je zoon was?“ – „Vader, laten we nu gaan,“ zegt de jongen.

Nu wou de vader met zijn zoon weer naar huis gaan, en onderweg kwam er een koets aanrollen, en toen zei de zoon tegen z’n vader: „Vader, ik ga me in een grote windhond veranderen, dan kunt u er veel geld aan verdienen.“ De heer uit de koets roept: „Zeg man, wil je me die hond verkopen?“ – „Ja,“ zegt de vader. „Hoeveel moet je d’r voor hebben?“ – „Dertig daalders.“ – „Nou, dat is veel, maar omdat het zo’n prachtig mooie hond is, wil ik hem houden.“ Hij koopt de hond, en de hond komt in de koets zitten, maar na een eindje springt hij eruit, door de ruiten, en dan is hij geen windhond meer, maar loopt weer naast zijn vader.

Nu gaan ze samen naar huis. De volgende dag is er markt in ‚t naaste dorp. Dan zegt de jongen tegen z’n vader: „Ik zal me nu in een mooi paard veranderen; en verkoop me daar; maar als u me verkoopt, trek het toom van me af, want anders kan ik nooit meer een mens worden.“ De vader trekt met het paard naar de markt, maar nu komt de meesterdief en koopt het paard voor honderd daalders, en de vader vergeet ‚t en trekt hem het toom niet af.

Nu trekt de meesterdief met ‚t paard naar huis en zet het in de stal. De meid gaat over de deel, dan zegt het paard: „Doe me het toom af, doe me het toom af.“ De meid staat te luisteren: „Kan je praten?“ en ze gaat heen en doet hem ‚t toom af; dan verandert ‚t paard zich in een mus en vliegt over de onderdeur weg, maar de meesterdief verandert zich ook in een mus, en vliegt hem na. Nu komen ze bij elkaar en pikken elkaar, maar de meesterdief wordt in ‚t water gedreven, en nu maakt hij zich een vis. Nu maakt de jongen zich ook tot een vis, en ze vechten weer, maar de meester moet het afleggen. Dan verandert de meester zich in een haan, maar de jongen wordt tot een vos en hij bijt de haan de kop af, en toen is de meester dood gegaan en dood gebleven tot op deze dag.

De gauwdief en zijn meester Sprookje
LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Informatie voor wetenschappelijke analyse

Kengeta
Waarde
AantalKHM 68
Aarne-Thompson-Uther-IndexATU Typ 325
VertalingenDE, EN, DA, ES, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI
Leesbaarheidsindex door Björnsson28.6
Flesch-Reading-Ease Index79.5
Flesch–Kincaid Grade-Level7
Gunning Fog Index9.7
Coleman–Liau Index6.6
SMOG Index8.8
Geautomatiseerde leesbaarheidsindex6.3
Aantal karakters3.893
Aantal letters2.913
Aantal zinnen39
Aantal woorden766
Gemiddeld aantal woorden per zin19,64
Woorden met meer dan 6 letters69
Percentage lange woorden9%
Totaal lettergrepen972
Gemiddeld aantal lettergrepen per woord1,27
Woorden met drie lettergrepen36
Percentage woorden met drie lettergrepen4.7%
Vragen, opmerkingen of ervaringsverslagen?

Privacyverklaring.

De beste Sprookjes

Copyright © 2024 -   Over ons | Privacyverklaring |Alle rechten voorbehouden Aangedreven door childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch