Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Chuyện tán gẫu
Grimm Märchen

Chuyện tán gẫu - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 2 phút

– Này chị kia đi đâu thế?

– Tôi đi lên thượng giới.

– Thế thì cho tôi đi với, tôi cũng muốn lên thượng giới.

– Thế chị đã có chồng chưa? Chồng tên là gì?

– Chồng tôi tên là Thằn lằn châu Phi.

– Chồng chị tên là Thằn lằn châu Phi, chồng tôi cũng tên là Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

– Thế chị có con không? Con tên là gì?

– Nó tên là Ghẻ lở.

– Con chị tên là Ghẻ lở, con tôi cũng tên là Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng đi lên thượng giới.

– Thế chị có người hầu không? Người hầu tên là gì?

– Hài lòng hết chỗ nói là tên người hầu của tôi.

– Người hầu của chị Hài lòng hết chỗ nói, người hầu của tôi cũng Hài lòng hết chỗ nói. Con chị Ghẻ lở, con tôi Ghẻ lở, chồng chị Thằn lằn châu Phi, chồng tôi Thằn lằn châu Phi, chúng ta cùng nhau đi lên thượng giới.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 140
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 1940
Bản dịchDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson11.3
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục100
Flesch–Kincaid Grade-Level1.9
Gunning Fog Chỉ mục5.6
Coleman – Liau Chỉ mục3.6
SMOG Chỉ mục6.5
Chỉ số khả năng đọc tự động0
Số lượng ký tự836
Số lượng chữ cái593
Số lượng Câu16
Số lượng từ180
Số từ trung bình cho mỗi câu11,25
Các từ có hơn 6 chữ cái0
Phần trăm các từ dài0%
Tổng số Âm tiết200
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,11
Các từ có ba Âm tiết5
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết2.8%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch