Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Đứa con ngỗ ngược
Grimm Märchen

Đứa con ngỗ ngược - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 1 phút

Chú ý: Đây là một câu chuyện đáng sợ.

Ngày xưa có một đứa trẻ bướng bỉnh, không siêng năng, không nghe lời bố mẹ. Việc ấy đến tai thượng đế, thượng đế không được hài lòng, thế là đứa trẻ bỗng nhiên ốm, không có bác sĩ nào chữa nổi, và chỉ một thời gian ngắn sau đó đứa bé qua đời. Khi hạ huyệt, đổ đất xuống lấp thì bỗng một cánh tay đứa bé từ từ giơ lên, đất lấp cao đến đâu thì cánh tay vươn cao đến đó nên cánh tay luôn luôn thò trên mặt đất mới lấp. Người mẹ phải lấy roi vụt vào cánh tay. Bị đánh cánh tay từ từ rút xuống vào trong lòng đất. Chỉ sau đó đứa bé mới được yên thân nằm trong lòng đất.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 117
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 779
Bản dịchDE, EN, DA, ES, PT, IT, JA, NL, PL, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson21.5
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục92.5
Flesch–Kincaid Grade-Level5.7
Gunning Fog Chỉ mục8.6
Coleman – Liau Chỉ mục3.5
SMOG Chỉ mục3.3
Chỉ số khả năng đọc tự động4.7
Số lượng ký tự564
Số lượng chữ cái422
Số lượng Câu6
Số lượng từ129
Số từ trung bình cho mỗi câu21,50
Các từ có hơn 6 chữ cái0
Phần trăm các từ dài0%
Tổng số Âm tiết141
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,09
Các từ có ba Âm tiết0
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết0%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch