Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Rận và bọ chó
Grimm Märchen

Rận và bọ chó - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 3 phút

Rận và bọ chó cùng nhau nấu bia bằng vỏ trứng. Rận té ngã vào lửa và bị chết thiêu. Bọ chó lăn ra khóc thương bạn. Cánh cửa buồng hỏi bọ chó:

– Tại sao anh lại khóc, anh Bọ chó?

– Vì Rận bị chết thiêu. Và thế là Cánh cửa bắt đầu kêu kẽo kẹt. Chổi ở trong góc nhà hỏi:

– Tại sao lại kẽo kẹt thế, anh Cánh cửa?

– Tôi không kẽo kẹt sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc. Thế là chổi vung tứ phía quét. Một chiếc xe lăn qua thấy vậy hỏi:

– Tại sao anh lại vung lên thế, anh Chổi?

– Tôi không vung lên sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt. Lúc đó chiếc xe nói:

– Thế tôi phải chạy nhỉ? Rồi xe chạy băng băng. Đống phân thấy xe chạy qua liền hỏi:

– Tại sao lại chạy, anh Xe?

– Tôi không chạy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt. Chổi vung tứ phía. Đống phân nói:

– Thế tôi phải bừng cháy nhỉ? Rồi Đống phân rực cháy. Cây đứng cạnh đó hỏi:

– Tại sao lại bùng cháy thế, anh Phân?

– Tôi không cháy sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt. Chổi vung tứ phía. Xe chạy băng băng. Cây nói:

– Thế thì tôi phải đung đưa nhỉ? Rồi cây đung đưa mạnh tới mức lá cây rụng hết. Một cô gái mang bình đi lấy nước, thấy thế hỏi:

– Tai sao lại đung đưa thế, anh Cây?

– Tôi không đung đưa sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt. Chổi vung tứ phía. Xe chạy băng băng. Đống phân bùng cháy. Cô gái nói:

– Thế tôi phải đập vỡ bình đi nhỉ? Rồi cô gái đập vỡ cái bình. Dòng suối thấy thế hỏi:

– Tại sao lại đập vỡ cái bình thế, cô gái?

– Tôi không đập sao được
Rận bị chết thiêu,
Bọ chó thương khóc,
Cửa kêu kẽo kẹt. Chổi vung tứ phía. Xe chạy băng băng. Đống phân bùng cháy. Cây rung rung đưa. Suối nói:

– Ái chà, thế thì ta phải chảy nhỉ? Rồi nước suối chảy, mỗi lúc một mạnh hơn và cuốn theo tất cả: cô gái, cây, đống phân, xe, chổi, cửa, rận và bọ chó.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 30
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 2022
Bản dịchDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson7.8
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục100
Flesch–Kincaid Grade-Level0.5
Gunning Fog Chỉ mục3.1
Coleman – Liau Chỉ mục3.6
SMOG Chỉ mục3.3
Chỉ số khả năng đọc tự động0
Số lượng ký tự1.856
Số lượng chữ cái1.321
Số lượng Câu51
Số lượng từ400
Số từ trung bình cho mỗi câu7,84
Các từ có hơn 6 chữ cái0
Phần trăm các từ dài0%
Tổng số Âm tiết443
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,11
Các từ có ba Âm tiết0
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết0%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch