Childstories.org
 • 1
 • Alle Grimm
  Eventyr
 • 2
 • Sorteret efter
  læsetid
 • 3
 • Perfekt til at
  læse højt
Enøje, Toøje og Treøje
Grimm Märchen

Enøje, Toøje og Treøje - Eventyr af Brødrene Grimm

Læsetid for børn: 15 min

Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed Toøje, og den tredie havde desforuden et lige midt i panden og hed derfor Treøje. Men hverken moderen eller søstrene kunne lide Toøje, fordi hun så ud som andre mennesker. „Du er en rigtig tarvelig en, du med dine to øjne,“ sagde de og puffede og stødte til hende. Hun fik ikke andet at spise, end hvad de levnede, hende s klæder var pjaltede og hullede, og de gjorde hende al den fortræd, de kunne.

En dag skulle Toøje ud på marken og vogte en ged. Hun var meget sulten, for hun havde næsten ingenting fået at spise, og da hun kom ud på marken, satte hun sig ned og græd så stærkt, at tårerne strømmede ned ad hendes kinder. Pludselig fik hun øje på en gammel kone, der stod ved siden af hende. „Hvad græder du for, lille Toøje,“ spurgte hun venligt. „Jeg er så ulykkelig,“ hulkede Toøje, „fordi jeg har to øjne som andre mennesker, kan hverken min mor eller mine søstre lide mig, og puffer og slår mig og lader mig gå i gamle pjalter. Og jeg får aldrig noget ordentligt at spise, jeg er så sulten, så sulten.“ – „Tør nu dine øjne, lille Toøje,“ sagde den gamle kone, „jeg skal nok sørge for, at du ikke mere kommer til at sulte. Du skal blot sige til din ged:

Lille gedemor,
skynd dig nu, dæk bord,

så står der et bord med den dejligste mad, og du kan spise så meget du har lyst til. Og når du er blevet mæt og siger:

Lille gedemor,
tag nu bort mit bord,

forsvinder det øjeblikkeligt.“ Derpå gik konen sin vej, og Toøje ville straks prøve, om det var sandt, hvad hun havde sagt, og sagde:

„Lille gedemor,
skynd dig nu, dæk bord.“

Næppe havde hun sagt det, før der stod et nydeligt lille bord med tallerken og kniv og gaffel og den dejligste mad, så varm, som den lige var kommet ud af køkkenet. Toøje sagde nu den korteste bordbøn, hun kunne: „Kom herre, og vær vor gæst,“ og lod sig maden rigtig smage. Da hun var mæt, sagde hun:

„Lille gedemor,
tag nu bort mit bord,“

og straks forsvandt det altsammen. „Det er en nem husholdning,“ tænkte Toøje glad, og var igen i godt humør.

Da hun om aftenen kom hjem med geden, stod der en jernskål med levninger til hende, men hun rørte det ikke. Da hun om morgenen gik ud på marken, lod hun også de bidder, søstrene havde kastet hen til hende, ligge. Første og anden gang tænkte søstrene slet ikke over det, men da det gik sådan hver dag, begyndte de at lægge mærke til det og tænkte: „Der må være hændt Toøje noget. Ellers spiste hun op til sidste mundfuld, og nu rører hun ikke maden.“ For at få sagen opklaret ville Enøje gå med ud på marken, når hun drev geden ud, og se, om der var nogen, der bragte hende mad.

Da Toøje næste morgen ville begive sig af sted, sagde Enøje: „I dag vil jeg gå med og se, om geden får noget ordentligt at spise.“ Da Toøje mærkede, hvad der var meningen med det, drev hun geden ind i noget højt græs og sagde: „Lad os sætte os her, Enøje, så skal jeg synge for dig.“ Enøje var træt af varmen og den lange vej, og Toøje sang hele tiden:

„Er du vågen, Enøje? Sover du, Enøje?“

Da lukkede hun øjet og faldt i søvn. Da Toøje så det, sagde hun:

„Lille gedemor,
skynd dig nu, dæk bord,“

og satte sig ved bordet og spiste og drak, til hun var mæt. Så sagde hun blot:

„Lille gedemor,
tag nu bort mit bord,“

og straks forsvandt det hele. Hun vækkede nu Enøje og sagde: „Du er en rar en til at passe på. Mens du sov, kunne geden jo løbet sin vej mange gange. Lad os så gå hjem.“ Toøje lod også denne aften maden stå, men Enøje kunne ikke fortælle noget. „Jeg faldt i søvn,“ sagde hun undskyldende.

Den næste dag sagde moderen til Treøje: „I dag skal du gå med og passe på, om der er nogen, som bringer hende mad, for spise og drikke må hun da.“ – „Jeg går med dig og ser, om geden får foder nok,“ sagde Treøje, da Toøje ville gå. Toøje drev igen geden hen i det høje græs og sagde: „Lad os sætte os her, så skal jeg synge for dig.“ Treøje var træt af heden og den lange vej, og Toøje begyndte at synge:

„Er du vågen, Treøje?“

men i stedet for at synge:

„Sover du, Treøje?“

tog hun fejl:

„Sover du, Toøje?“

og sang hele tiden:

„Er du vågen, Treøje? Sover du, Toøje?“

Da lukkede Treøje sine to øjne, men det tredie stod åbent. Hun lod rigtignok, som om hun sov med dem alle tre, men hun kunne meget godt se, hvad der foregik. Toøje troede, at hun sov, og sagde:

„Lille gedemor,
skynd dig nu, dæk bord,“

spiste og drak og lod det igen forsvinde.

„Lille gedemor,
tag nu bort mit bord.“

Treøje havde set det alt sammen. Toøje kom nu hen og vækkede hende og sagde: „Du er en rar en til at vogte geden. Lad os nu gå hjem.“ Om aftenen spiste Toøje heller ingenting, og Treøje sagde til sin mor: „Nu ved jeg, hvorfor den væmmelig tøs ikke spiser noget. Hun siger blot til geden:

„Lille gedemor,
skynd dig nu, dæk bord,“

så står der er bord med den dejligste mad, meget bedre end vi får herhjemme, og når hun er mæt, siger hun:

„Lille gedemor,
tag nu bort mit bord,“

så forsvinder det igen altsammen. To af mine øjne fik hun til at lukke sig, men det i panden var heldigvis åbent.“ – „Skal hun have det bedre end vi,“ råbte moderen rasende, tog en kniv og stak den i gedens hjerte, så den døde.

Da Toøje så det, gik hun bedrøvet ud på marken og gav sig til at græde. Pludselig stod den gamle kone igen ved siden af hende og spurgte: „Hvad græder du for?“ – „Hvad skal jeg gøre,“ hulkede Toøje, „min mor har dræbt geden, der skaffede mig al den dejlige mad, nu må jeg sulte igen.“ – „Nu skal jeg give dig et godt råd, Toøje,“ sagde konen, „du skal bede dine søstre om gedens indvolde og grave dem ned udenfor døren, så skal du nok blive glad igen.“ Derpå forsvandt hun, og pigen gik hjem og sagde: „Må jeg ikke få lidt af min ged. Bare indvoldene.“ Søstrene lo. „Det skidt kan du gerne få,“ sagde de og kastede det hen til hende. Toøje tog det og gravede det i al hemmelighed ned i jorden, som konen havde sagt.

Da de vågnede næste morgen, stod der et dejligt træ udenfor døren, bladene var af sølv og store guldæbler skinnede imellem dem. Ingen vidste, hvor det var kommet fra, undtagen Toøje, der nok kunne tænke sig, at det var vokset op af gedens indvolde. „Kan du klatre op og plukke nogle æbler,“ sagde moderen til Enøje. Men hver gang hun ville gribe et af dem, svippede grenen fra hende, og hun kunne ikke få fat i et eneste. „Gå du så op, Treøje,“ sagde moderen, „du kan vel se bedre med dine tre øjne end hun med sit ene.“ Enøje rutschede ned af træet og Treøje klatrede derop, men det gik hende ikke en smule bedre. Til sidst blev moderen utålmodig og kravlede selv derop, men hun havde ikke mere held med sig end de andre. „Nu skal jeg prøve,“ sagde Toøje. „Hvad bilder du dig ind med dine to øjne,“ råbte søstrene hånligt, men hun klatrede derop, og æblerne faldt af sig selv ned i hendes hånd, så hun havde hele forklædet fuldt, da hun kom ned. Moderen tog dem, men i stedet for at behandle den stakkels pige bedre, var de misundelige, fordi hun var den eneste, der kunne plukke æblerne, og hun fik det endnu værre end før.

En gang, da de stod ude ved træet, kom der en ung ridder forbi. „Skynd dig lidt at komme ned,“ råbte søstrene, „vi må jo skamme os over dig.“ I en fart gemte de hende under et tomt kar, der stod ved siden af træet, og skubbede også æblerne derind. Da ridderen kom nærmere, så de, at han var meget smuk. Han standsede og så beundrende på det dejlige træ. „Hvis er det træ?“ spurgte han. „Jeg ville give, hvad det skulle være, for at få en gren af det.“ Enøje og Treøje svarede, at det var deres, og at han gerne måtte få en gren. De gjorde sig al mulig umage for at få fat i en men det ville ikke lykkes dem. „Det er mærkeligt, at I ikke kan få fat i en eneste gren, når det tilhører jer,“ sagde ridderen. De blev ved at forsikre at træet var deres, men Toøje blev vred, fordi de ikke talte sandhed, og rullede et par guldæbler lige hen foran ridderen. Han spurgte forbavset, hvor de kom fra, og søstrene fortalte nu, at de havde en søster til, men de skammede sig over at vise hende for nogen, fordi hun kun havde to øjne ligesom ganske almindelige mennesker. Men ridderen ville se hende og råbte: „Kom, Toøje.“ Hun kom nu frem fra sit skjulested, og ridderen blev forbavset over hendes skønhed og sagde: „Du kan sikkert give mig en gren af det træ.“ – „Ja, det kan jeg,“ svarede Toøje, „for træet er mit.“ Derpå knækkede hun en gren af og rakte ham den. „Hvad skal jeg give dig for den,“ spurgte han. „Bare I ville tage mig med jer,“ svarede hun, „her lider jeg sult og nød fra morgen til aften.“ Ridderen tog nu Toøje foran sig på hesten og førte hende hjem til sit slot, og kom snart til at holde så meget af hende, at han giftede sig med hende.

Da Toøje var draget af sted med den smukke ridder, var søstrene i begyndelsen meget misundelige. „Men det dejlige træ har vi dog,“ tænkte de, „selv om vi ikke kan plukke frugterne, er der nok nogen, der lægger mærke til det. Hvem ved, hvad lykken kan bringe os.“ Men da de næste morgen kom ud, var det forsvundet, og da Toøje kiggede ud af sit vindue, så hun til sin store glæde, at det stod udenfor.

I lang tid levede Toøje lykkelig og glad. Engang kom der to fattige kvinder til slottet og bad om en almisse. Da hun så rigtig på dem, kendte hun sine to søstre igen. De var blevet så fattige, at de måtte gå omkring og tigge, men Toøje tog venligt imod dem og var så god imod dem, at de oprigtigt angrede alt det onde, de havde gjort hende.

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Information til videnskabelig analyse

Nøgletal
Værdi
NummerKHM 130
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 511
OversættelserDE, EN, DA, ES, FR, PT, FI, HU, IT, JA, NL, PL, RO, RU, TR, VI, ZH
Læsbarhedsindeks af Björnsson28.3
Flesch-Reading-Ease Indeks71
Flesch–Kincaid Grade-Level7.8
Gunning Fog Indeks9.3
Coleman–Liau Indeks7.5
SMOG Indeks9.4
Automated Readability Indeks6.2
Antal tegn9.523
Antal bogstaver7.229
Antal sætninger102
Antal ord1.825
Gennemsnitlige ord pr. Sætning17,89
Ord med mere end 6 bogstaver190
Procentdel af lange ord10.4%
Antal Stavelser2.538
Gennemsnitlige stavelser pr. Ord1,39
Ord med tre stavelser119
Procentdel af ord med tre stavelser6.5%
Spørgsmål, kommentarer eller oplevelsesrapporter?

De bedste eventyr

Ophavsret © 2024 -   Om Os | Data Beskyttelse |Alle rettigheder forbeholdes Drevet af childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch