Childstories.org Logo
Childstories.org Logo
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie
Grimm Märchen

Cô Katrinelje xinh đẹp và anh chàng Pif Paf Poltrie - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 4 phút

– Xin chào bố, bố Hollenthe!

– Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie

– Liệu con có được phép kết duyên với con gái của bố không?

– Ồ, được lắm chứ! Nếu như bà mẹ Malcho (Melkkuh) , anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!

– Thế bà mẹ Malcho giờ ở đâu?

– Bà ấy ở trong chuồng bò và đang vắt sữa.

– Xin chào mẹ, mẹ Malcho!

– Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Polterie.

– Liệu con có được phép kết duyên với con gái của mẹ không?

– Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, anh trai Hohenstolz, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!

– Thế giờ anh Hohenstolz đang ở đâu hở mẹ?

– Anh ấy đang ở nhà ngang và bổ củi ở đó.

– Xin chào anh, anh Hohenstolz!

– Xin cám ơn cậu, cậu Pif Paf Poltrie.

– Liệu em có thể kết duyên với em gái của anh được không?

– Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, chị gái Kãsetraut của nó tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!

– Thế giờ chị Kãsetraut đang ở đâu hở anh?

– Chị ấy đang ở ngoài vườn cắt rau.

– Xin chào chị, chị Kãsetraut.

– Xin cám ơn cậu, cậu Phíp-pháp Poltrie.

– Liệu em có thể kết duyên với em gái của chị được không?

– Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và cô Katrinelje xinh đẹp của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!

– Thế giờ cô Katrinelje xinh đẹp đang ở đâu hở chị?

– Cô ấy ở trong phòng, đang đếm những đồng xu của mình.

– Xin chào cô, cô Katrinelje xinh đẹp!

– Xin chào cậu, cậu Pif Paf Poltrie

– Cô có bằng lòng cho tôi kết bạn trăm năm không?

– Ồ, được lắm chứ! Nếu như ông bố Hollenthe, bà mẹ Malcho, anh trai Hohenstolz và chị Kãsetraut của tôi tán thành, lúc ấy chuyện đó đâu có gì là khó!

– Cô Katerinelje xinh đẹp, chắc cô có nhiều của hồi môn lắm nhỉ?

– Có mười bốn xu tiền mặt, còn mắc nợ mười lăm xu, có hai lạng rưỡi táo khô, một vốc tay đầy hoa, một vốc tay đầy rễ cây làm thuốc và một tấm lụa. Liệu ngần ấy làm của hồi môn có được không? Pif Paf Poltrie, thế anh biết làm nghề gì nào? Anh có phải là thợ may không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Là thợ giày phải không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Làm nghề nông phải không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Là thợ mộc phải không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Là thợ rèn phải không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Là thợ xay bột phải không?

– Nghề này còn hay hơn nhiều!

– Có lẽ anh làm nghề bện chổi?

– Đúng đấy, đó chính là nghề của tôi. Nghề ấy không tốt hay sao?

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

Thông tin phân tích khoa học


Thống kê truyện cổ tích
Giá trị
Con sốKHM 131
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 2019
Bản dịch english deutsch
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson15.3
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục94.4
Flesch–Kincaid Grade-Level2.5
Gunning Fog Chỉ mục3.9
Coleman – Liau Chỉ mục4.3
SMOG Chỉ mục7
Chỉ số khả năng đọc tự động0
Số lượng ký tự2.486
Số lượng chữ cái1.754
Số lượng Câu52
Số lượng từ513
Số từ trung bình cho mỗi câu9,87
Các từ có hơn 6 chữ cái28
Phần trăm các từ dài5.5%
Tổng số Âm tiết621
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,21
Các từ có ba Âm tiết22
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết4.3%

Nguồn hình ảnh: © Andrea Danti / Shutterstock

Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 - Đã đăng ký Bản quyền | Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệuCung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch