Childstories.org Logo
Menu
Childstories.org Logo
 • 1
 • Alle Grimm
  Eventyr
 • 2
 • Sorteret efter
  læsetid
 • 3
 • Perfekt til at
  læse højt
Ræven og gæssene
Grimm Märchen

Ræven og gæssene - Eventyr af Brødrene Grimm

Læsetid for børn: 2 min

Der var engang en ræv, som kom ud på en eng, hvor der sad en flok dejlige, fede gæs. „Jeg kommer jo, som jeg var kaldet,“ sagde den leende, „I sidder jo nok så pænt sammen, så kan jeg spise den ene efter den anden.“ Gæssene skreg af skræk, sprang op og bad ynkeligt for deres liv. Men ræven hørte ikke på dem. „Der er ingen nåde for jer, I må dø,“ sagde den. Til sidst tog en af dem mod til sig og sagde: „Når vi stakkels gæs endelig skal af med vores unge liv, så lad os i det mindste få lov til at bede først, så vi ikke dør i vores synder. Bagefter stiller vi os så i række, så du kan vælge den fedeste.“ – „Ja, det er et rimeligt forlangende,“ sagde ræven, „bed kun, så venter jeg så længe.“ Den første begyndte så en rigtig lang bøn. „Gæk, gæk, gæk,“ og da den slet ikke hørte op, ventede den anden ikke, til turen kom til den, men begyndte også: „Gæk, gæk, gæk.“ Den tredie og fjerde fulgte efter og snart snakkede de allesammen i munden på hinanden. (Når de er færdige, skal jeg fortælle videre, men de beder alle sammen endnu i dette øjeblik.)

Læs et andet kort eventyr (5 min)

Information til videnskabelig analyse


Statistik om Eventyret
Værdi
NummerKHM 86
Aarne-Thompson-Uther IndeksATU Typ 227
Oversættelser english deutsch
Læsbarhedsindeks af Björnsson26.9
Flesch-Reading-Ease Indeks75.4
Flesch–Kincaid Grade-Level7.1
Gunning Fog Indeks8.9
Coleman–Liau Indeks7.4
SMOG Indeks8.5
Automated Readability Indeks5.8
Antal tegn1.088
Antal bogstaver820
Antal sætninger12
Antal ord208
Gennemsnitlige ord pr. Sætning17,33
Ord med mere end 6 bogstaver20
Procentdel af lange ord9.6%
Antal Stavelser280
Gennemsnitlige stavelser pr. Ord1,35
Ord med tre stavelser10
Procentdel af ord med tre stavelser4.8%

Billedkilder: © Andrea Danti / Shutterstock

Spørgsmål, kommentarer eller oplevelsesrapporter?

De bedste eventyr

Ophavsret © 2022 - Alle rettigheder forbeholdes | Om Os | Data BeskyttelseDrevet af childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch