Childstories.org
 • 1
 • Bọn trẻ
  Truyện cổ tích
 • 2
 • Sắp xếp theo
  thời gian đọc
 • 3
 • Hoàn hảo
  để đọc to
Thích đi chu du thiên hạ
Grimm Märchen

Thích đi chu du thiên hạ - Truyện cổ tích của Anh em Grimm

Thời gian đọc cho trẻ em: 4 phút

Ngày xưa có một bà già nghèo khó có một người con trai. Một hôm anh ta nói với mẹ là muốn đi chu du thiên hạ, bà mẹ nói:

– Con làm sao mà đi được, mẹ nghèo không có tiền cho con làm lộ phí. Người con trai đáp:

– Con sẽ tìm cách xoay xở sống qua ngày, lúc nào con cũng khấn cầu: „Không nhiều, không nhiều, không nhiều.“

Gặp toán thuyền chài đang quăng lưới đánh cá anh ta nói:

– Mong trời phù hộ các người, không nhiều, không nhiều, không nhiều.

– Này, anh nói gì đấy. Khi họ kéo lưới lên, mẻ lưới ít cá, họ liền lấy sào nện cho anh ta một trận nên thân và nói:

– Đã nhiều chưa hay không nhiều? Anh ta hỏi:

– Thế tôi phải cầu khấn như thế nào?

– Anh phải nói: „Bắt được nhiều, bắt được nhiều.“

Anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, giờ thì mồm lúc nào cũng lẩm bẩm:

– Bắt được nhiều, bắt được nhiều. Đi qua chỗ dân làng đang hành hình một tên cướp, họ đang treo cổ nó lên, anh ta lại nói:

– Chúc dân làng bắt được nhiều, bắt được nhiều.

– Này anh nói gì đấy, bắt được nhiều hở? Một thằng chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chúc thế? Thế là dân làng xúm vào đánh cho anh một trận mềm xương sống. Ngóc đầu lên anh ta hỏi:

– Thế tôi phải cầu khẩn như thế nào?

– Nói thế này này: Xin trời thương kẻ khốn khó. Đi được một thôi đường anh thấy một tên trộm đang làm thịt ngựa lấy da. Anh ta lại nói:

– Chào anh bạn, xin trời thương kẻ khốn khó.

– Này, nói gì đấy, thằng khốn khiếp kia? Rồi tên trộm tiện tay quật roi tới tấp vào mặt anh ta, làm cho xây xẩm cả mặt mày. Anh ta còn hỏi:

– Thế tôi phải cầu chúc như thế nào?

– Chúc thế này này: Đồ chết toi nằm trong hố. Rồi anh ta lại lên đường, mồm luôn nói:

– Đồ chết tôi nằm trong hố. Đúng lúc ấy có một chiếc xe ngựa chở đầy khách đi qua, tới gần xe anh ta nói:

– Xin chào mọi người, đồ chết toi nằm trong hố. Chiếc xe đang chạy bỗng đổ nghiêng xuống hố, người đánh xe ngựa chạy lại quật roi tới tấp vào chân anh ta. Bị đòn đau quá, anh ta chỉ còn cách lết bò quay trở về nhà, từ đó anh ta không bao giờ mở mồm nói đến chuyện đi chu du thiên hạ nữa.

Đọc một câu chuyện cổ tích ngắn khác (5 phút)

LanguagesLearn languages. Double-Tap on one word.Learn languages in context with Childstories.org and Deepl.com.

Thông tin phân tích khoa học

Chỉ số
Giá trị
Con sốKHM 143
Aarne-Thompson-Uther Chỉ mụcATU Typ 1696
Bản dịchDE, EN, DA, ES, FR, PT, IT, JA, NL, PL, RU, TR, VI, ZH
Chỉ số khả năng đọc của Björnsson12.1
Flesch-Reading-Ease Chỉ mục100
Flesch–Kincaid Grade-Level2.1
Gunning Fog Chỉ mục4.8
Coleman – Liau Chỉ mục3.5
SMOG Chỉ mục3.3
Chỉ số khả năng đọc tự động0
Số lượng ký tự2.018
Số lượng chữ cái1.449
Số lượng Câu37
Số lượng từ441
Số từ trung bình cho mỗi câu11,92
Các từ có hơn 6 chữ cái1
Phần trăm các từ dài0.2%
Tổng số Âm tiết486
Số tiết trung bình trên mỗi từ1,10
Các từ có ba Âm tiết0
Tỷ lệ phần trăm từ có ba âm tiết0%
Câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo kinh nghiệm?

Chính sách bảo mật.

Những câu chuyện cổ tích hay nhất

Quyền tác giả © 2024 -   Về chúng tôi | Bảo vệ dữ liệu |Đã đăng ký Bản quyền Cung cấp bởi childstories.org

Keine Internetverbindung


Sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkverbindung.


Versuchen Sie Folgendes:


 • 1. Prüfen Sie Ihr Netzwerkkabel, ihren Router oder Ihr Smartphone

 • 2. Aktivieren Sie ihre Mobile Daten -oder WLAN-Verbindung erneut

 • 3. Prüfen Sie das Signal an Ihrem Standort

 • 4. Führen Sie eine Netzwerkdiagnose durch